Revista Internacional ‘Las Huellas del Dharma’

‘Tot el que s’eleva convergeix’

Teilhard de Chardin

 

La revista internacional ‘Las Huellas del Dharma’, que es publica des de l’estiu de 2020 amb una periodicitat trimestral i en versió digital, és una ofrena d’amor per a totes aquelles persones que la reben.

És un treball de voluntariat, realitzat per tots els membres de les Sanghes, per a la qual cosa es compta amb la guía i la sàvia coordinació de la Mestra Zen, Berta Meneses.

Està dirigida per Xiomara González i compta amb els següents col·laboradors:

Argentina: Alejandra Elbaba i Cristina Muñoz

Ecuador: María Cuvi i Hugo Ramos 

El Salvador: Nelson Perla i Luis Villanueva

Catalunya: Caterina Molina

Mallorca: Gaspar Caballero

Guatemala: Juan Carlos Velázquez i Flor González

Florencia: Cristina Gozzini

Roma: Alessio Manzini 

PUBLICACIONS