Història

Al segle XVII en el terreny que ocupa la Torre de Sarrià hi havia una masia sobre la qual, durant el segle XIX, es va construir l’actual torre modernista. Aquesta torre, juntament amb altres dues, formava part de les Tres Torres que van donar nom a aquest barri de Sarrià.

Va ser adquirida per la Congregació de Religioses Filipenses l’any 1915. Alguns anys després, l’arquitecte Sr. Ignasi Adroer va dirigir la construcció d’un edifici de planta rectangular, adossat a la torre, que intentà mantenir una unitat amb tot el conjunt. Aquest nou espai va ser destinat a capella, i a sales i dormitoris d’ús de la Comunitat.

Durant la Guerra Civil es va confiscar tota la propietat i es va destinar a hospital. Molts anys després d’acabada la guerra, a mitjans dels anys 50, la torre de Tres Torres va tornar als seus propietaris, la Congregació de Religioses Filipenses.

Fins als anys 1973–1974 aquesta propietat es va destinar a Casa General i Noviciat de la Congregació. Des d’aleshores ha estat residència de germanes grans.

L’any 2006, la Congregació, atenta a les necessitats de la societat actual i bevent de les fonts del propi carisma institucional, va creure important dedicar la major part de l’edifici a Casa d’Espiritualitat, mantenint una part com a residència de les germanes grans.

Relació amb el barri de Tres Torres i amb l’Ajuntament de Barcelona

La Casa d’Espiritualitat Sant Felip Neri manté una relació regular amb l’Ajuntament i el barri de les Tres Torres, amb col·laboracions mútues a nivell d’art, cultura, cohesió social i reunions de barri.

Cal destacar el suport a la gent gran del barri amb activitats com són: la jornada anual al jardí de la Casa, el taller regular de meditació i reflexió: L’art de fer-se gran, i classes setmanals de Qi Gong per a la gent gran, al jardí de la Casa.

També obrim els nostres espais durant la Festa Major del barri, amb l’actuació de la Banda Municipal de Barcelona i el cicle ‘Òpera en ruta’ de l’Ajuntament de Barcelona.
El consistorio també sap que es pot reunir a les nostres sales quan ho precisa, com per les reunions de Radars, comissió de govern i per altres afers.

sala blava_2
campana
sala blava_1
sala blava_1
sala blava_1
sala blava_1
sala blava_1
sala blava_1
sala blava_1
sala blava_1