Objectius

Objetius

• És un espai d’acollida a les diferents pràctiques espirituals, i de foment del diàleg interreligiós.
• Promoure conferències i actes culturals que contribueixin a construir una cultura més solidària i justa, no centrada en l’individu sinó en la comunitat planetària.
• Fomentar iniciatives en l’àmbit de l’educació orientades a promoure els valors de la senzillesa, la generositat i l’autoconeixement.
• Donar suport a iniciatives que reforcin la vinculació entre salut i espiritualitat.
• Ser un punt de referència per als qui, des de l’experiència interior, senten la necessitat de contribuir al bé comú i a la transformació social.
• Contribuir a consensuar els valors necessaris per a una societat sostenible.
• Crear un espai per al cultiu de les arts, especialment de la música, tenint com a font d’inspiració l’esperit de Sant Felip Neri.
• Facilitar la creació d’un teixit social format per a persones de diferents àmbits professionals (educació, salut, art, ciència, economia), capaces de respondre als reptes del nostre temps, des d’una base ètica sòlida.