Objectius

Objetius

• És un espai d’acollida a les diferents pràctiques espirituals, i de foment del diàleg interreligiós.
• Promoure conferències i actes culturals que contribueixin a construir una cultura solidària i justa,
no centrada en l’individu sinó en la comunitat planetària.
• Fomentar iniciatives en l’àmbit de l’educació orientades a promoure els valors de la senzillesa,
la generositat i l’autoconeixement.
• Donar suport a iniciatives que reforcin la vinculació entre salut i espiritualitat.
• Ser un punt de referència per als qui, des de l’experiència interior, senten la necessitat de contribuir
al bé comú i a la transformació social.
• Contribuir a consensuar els valors necessaris per a una societat sostenible.
• Crear un espai per al cultiu de les arts, especialment de la música, tenint com a font d’inspiració
l’esperit de Sant Felip Neri.
• Facilitar la creació d’un teixit social format per persones de diferents àmbits professionals (educació, salut,
art, ciència, economia), capaces de respondre als reptes del nostre temps des d’una base ètica sòlida.