Casa d’espiritualitat i barri de les Tres Torres

La Casa d’espiritualitat manté una relació regular amb l’ajuntament i barri de les Tres Torres amb col.laboracions mutuas a nivell de cultura, cohesió social i reunions de barri.

Cal destacar el suport a la gent gran del barri amb activitats com són : la jornada anual al jardí de la Casa, taller regular de meditació i reflexió: L’art de fer-se gran i classes setmanals de QiGong per a gent gran al jardí de la Casa.

També obrim els nostres espais durant la festa major amb l’actuació de la Banda Municipal de Barcelona i el cicle «Opera en ruta » de l’ajuntament de Barcelona.
L’ajuntament sap que es pot reunir a les nostres sales quan ho precisa com per les reunions de Radars, comissió de govern i altres.