Filosofia de la terra – Instituto ISIS

filosof

Àrea Filosofia de la Terra

L’Associació Filosofia de la Terra i de les Cultures és un espai on pensar les qüestions de la nostra època, aprenent a veure el món des de la no dualitat i la completa interdependència entre la dimensió humana, social i natural.

La CESFN és un projecte multifacètic i sencer. Des de la Filosofia de la Terra volem contribuir a expressar l’abast de cada àrea; a fer-ne evidents les interrelacions i el nucli comú a totes elles; a consolidar projectes que visualitzin el potencial d’una comunitat basada en la pràctica del silenci.

Persones de contacte: Àngels Canadell i Jesús Vicens

email: filosofiaterra@gmail.com / jvicens@gmail.com

3029854fa5-logo isis

El instituto ISIS es un instituto internacional de investigación para la colaboración intercultural y interdisciplinaria.

EIFI – Escuela Internacional de Filosofía Intercultural – apoya el trabajo de la filosofia intercultural en favor de un equilibrio epistemológico y social de la humanidad.

Persona de contacte: Prof. Dr. Raúl Fornet-Betancourt

email: raul.fornet@kt.rwth-aachen.de