Cohesió social

xarxa social

Àrea de Cohesió Social
L’Àrea de Cohesió Social s’orienta en tres perspectives:
La primera és col·laborar en projectes de desenvolupament sostenible en països de l’Amèrica Central, que es poden fer extensius a altres continents. El cas més emblemàtic és el de Talnique, a El Salvador. És la dimensió de solidaritat.
La segona és conèixer situacions de desestructuració social a Catalunya i Mallorca, analitzar l’estat de la situació i promoure formes de cohesió, dinamitzant i facilitant professionalment grups d’apoderament i resiliència. La prioritat actual se centra en els casos de desocupació, i en l’interès a promoure economies locals. És la dimensió de creació d’estils de vida sostenibles i socialment equitatius.

La tercera és estar presents i visibles en els fòrums internacionals de federacions d’experiències en la construcció d’un món just i ambientalment sostenible. Els casos més coneguts són: els pressupostos participatius, els horts urbans, els minicrèdits. És la dimensió de les xarxes socials mundials.

cohesio@gmail.com

Persones de contacte: Carme Marti, Blanca Ferret, Nuria Llovet i Caterina Molina