Cohesió social

xarxa social

Àrea de Cohesió Social

L’Àrea de Cohesió Social s’orienta en tres perspectives:
1. La primera és col·laborar en projectes de desenvolupament sostenible en països de l’Amèrica Central, que es poden fer extensius a altres continents. El cas més emblemàtic és el de Talnique, a El Salvador. És la dimensió de solidaritat.

2. La segona és conèixer situacions de desestructuració social a Catalunya i Balears, analitzar l’estat de la situació i promoure formes de cohesió, dinamitzant i facilitant professionalment grups d’apoderament i resiliència. La prioritat actual se centra en els casos de desocupació, i en l’interès a promoure economies locals. És la dimensió de creació d’estils de vida sostenibles i socialment equitatius.

3. La tercera és estar presents i visibles en els fòrums internacionals de federacions d’experiències en la construcció d’un món just i ambientalment sostenible. Els casos més coneguts són: els pressupostos participatius, els horts urbans, els minicrèdits. És la dimensió de les xarxes socials mundials.

cohesio@gmail.com

Persones de contacte: Carme Martí, Blanca Ferret, Núria Llovet i Caterina Molina.