ÀREES

Àrea d’Espiritualitat
L’objectiu primordial de l’Àrea d’Espiritualitat és ajudar l’esser humà a obrir la percepció per contemplar la realitat d’una manera creativa i transformadora. El camí per assolirho és el silenci. Des d’aquest àmbit aprenem a estar sencers, en la realitat, tal com es manifesta.
L’Àrea d’Espiritualitat ofereix cursos de meditació zen, contemplació, interiorització, exercicis espirituals; tallers de meditació per a nens, adolescents i joves; seminaris d’estudi de les diferents tradicions religioses, i celebracions i diàleg interreligiós i intrareligiós.

Persones de contacte: Berta Meneses i Carina Mora

DSCN0271
Àrea d’Educació
L’Àrea d’Educació vol oferir als professors, pares-mares i estudiants un nou paradigma educatiu que mira i pensa la realitat de manera sistèmica, buscant un desenvolupament integral de la persona i capacitant-la per viure de manera harmònica en els contextos plurals i canviants de la nostra època.
Els cursos, seminaris i tallers que ofereix tenen com a objectiu promoure una educació de qualitat que conformi una nova generació de persones amb consciència clara de si mateixes i del compromís social; que es defineixen i es comprometen des d’una percepció centrada en l’ésser; que són competents, respectuoses i intuïtives; que promouen els valors emergents de silenci, saviesa (corporal, mental i emocional), cohesió social i cura per la terra.
Una educació que genera oportunitats múltiples de progrés individual i social des de les arrels profundes de la seva identitat personal, cultural i social.

Persones de contacte: Berta Meneses i Àngels Canadell

Àrea de Música
L’Àrea de Música de la CESFN vol ser un espai per al cultiu de les arts, entre les quals destaquem especialment la música.
Actualment, l’activitat d’aquesta àrea se centra en:
• Una sèrie de concerts, emmarcats en un cicle de músiques contemplatives sota el títol de Música Callada.
• Formació en fenomenologia de la música, amb classes magistrals regulars.
• Concerts solidaris.
• Reflexió sobre el significat de l’art com a expressió de l’ésser en les diferents etapes de la humanitat.
• Ikebana, art floral japonès.

Persones de contacte: Carina Mora i Núria Reboreda

Àrea Filosofia de la Terra
Filosofia de la Terra és el nom de l’espai que la CESFN reserva a l’àmbit del pensament. Anhel de saviesa que neix de les condicions concretes de cada existència, de la responsabilitat amb tots els regnes de la vida humana, animal, vegetal, mineral. La Filosofia de la Terra vol testimoniar la familiaritat entre tot el que existeix.
Visionar, explorar, ordenar i vincular són funcions del pensament. La CESFN es desplega en un projecte multifacètic i sencer. Des de la Filosofia de la Terra volem contribuir a expressar l’abast de cada àrea; a fer-ne evidents les interrelacions i el nucli comú a totes elles; a consolidar projectes que visualitzin el potencial d’una comunitat basada en la pràctica del silenci.

Persones de contacte: Àngels Canadell i Jesús Vicens

Àrea de Salut
Entenem per Salut l’estat que permet, promou i facilita l’evolució de la persona, donant-li capacitat de reequilibrar les seves estructures (física, mental, emocional, relacional i espiritual).
Els objectius de l’Àrea de Salut de la CESFN són:
• Conceptualització, visió i difusió d’aquest concepte de salut.
• D onar formació a professionals i altres persones de l’àmbit de la salut sobre aquest concepte.
• Desenvolupar i promoure la salut.
• Acompanyar en el patiment.
• Donar suport a la recerca que tingui relació amb aquesta visió de la salut.

Persones de contacte: Antònia Domingo i Manu Pérez

Àrea de Cohesió Social
L’Àrea de Cohesió Social s’orienta en tres perspectives:
La primera és col·laborar en projectes de desenvolupament sostenible en països de l’Amèrica Central, que es poden fer extensius a altres continents. El cas més emblemàtic és el de Talnique, a El Salvador. És la dimensió de solidaritat.
La segona és conèixer situacions de desestructuració social a Catalunya i Mallorca, analitzar l’estat de la situació i promoure formes de cohesió, dinamitzant i facilitant professionalment grups d’apoderament i resiliència. La prioritat actual se centra en els casos de desocupació, i en l’interès a promoure economies locals. És la dimensió de creació d’estils de vida sostenibles i socialment equitatius.
La tercera és estar presents i visibles en els fòrums internacionals de federacions d’experiències en la construcció d’un món just i ambientalment sostenible. Els casos més coneguts són: els pressupostos participatius, els horts urbans, els minicrèdits. És la dimensió de les xarxes socials mundials.

Persones de contacte: Jesús Vicens i Tobias Claudio Schwizgebel